04/03/2014 -Rotary Club Warszawa City na spotkaniu w MHZP

Rc wawa city w mhzp  3 03 2014 13

Wczoraj, z inicjatywy Alex’a Kartsela, nasze cotygodniowe klubowe spotkanie odbyło się wyjątkowo w Muzeum Historii Żydów Polskich - nowym obiekcie na kulturalnej mapie Warszawy, które, pomimo że nie zostało jeszcze oficjalnie otwarte, przyjęło już w swoich progach ponad 200 tys. osób.Przywitała nas Pani Dorota Keller – Zalewska zastępca dyrektora MHZP oraz p. Agnieszka Jakubik i Michał Borowik z działu marketingu i sprzedaży.Pani Dyrektor przedstawiła historię powstania pomysłu tego niezwykłego przedsięwzięcia i drogę do jego realizacji. Powiedziała, że muzeum utworzono dzięki wsparciu indywidualnych oraz instytucjonalnych darczyńców z całego świata. W 1995r. rozpoczęły się prace projektowe. Do roku 2005 była to inicjatywa społeczna, która funkcjonowała do momentu oficjalnego powołania Muzeum Historii Żydów Polskich i objęcia patronatem przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ówczesnego prezydenta RP.W dalszej części spotkania Andrzej Ludek, nawiązując do tematyki i miejsca spotkania, opowiedział o działaniach podjętych przez Rotary Club Warszawa City zmierzających do rozwoju współpracy polsko – izraelskiej, o kontaktach z rotarianami z Izraela, przypomniał także postać Tytusa Zbyszewskiego – ostatniego przedwojennego gubernatora polskiego dystryktu Rotary. Po wybuchu II wojny światowej okupant zakazał działalności klubów Rotary w Polsce, a sam Zbyszewski został aresztowany.Następnie zaproszono nas do sali multimedialnej na projekcję filmu przedstawiającego historię powstania muzeum oraz planów wystawienniczych tej instytucji.Na zakończenie inicjator spotkania Alex Kartsel podziękował w naszym imieniu pracownikom muzeum za poświęcony czas i niezwykle interesujące opowieści oraz wręczył Pani Dyrektor pamiątkowy dyplom, my zaś otrzymaliśmy w zamian zaproszenie do ciągłego odwiedzania tego niezwykłego miejsca, miejsca stanowiącego swoisty pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów.Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem wspaniałej architektury muzeum i tego, co tu się dzieje.Z ciekawością czekamy na otwarcie wystawy głównej, które zaplanowano na październik bieżącego roku.

Copyright @ 2012 - 2016
Rotary Club Warszawa City
Wszelkie prawa zastrzeżone