02/01/2016 -Prezydent Rotary Club Warszawa City Marian Karolczak przywitał gości na XX Gali Choinki Rotariańskiej oraz Jubileuszu 25 - lecia klubu.

Prezydent rozpoczecie

Już po raz 20. zorganizowaliśmy Galę Choinki Rotariańskiej. Ta doroczna charytatywna impreza tym razem połączona była z obchodami 25 – lecia istnienia naszego Rotary Club Warszawa City. W zaproszeniu na uroczystość Prezydent Marian Karolczak prosił, by goście nie kupowali kwiatów, ponieważ największą przyjemność sprawi nam finansowe wsparcie projektów pomocowych. Cały uzyskany dochód z imprezy przeznaczymy na pomoc najbardziej potrzebującym, m.in. na realizowany od kilku lat projekt GOOD START polegający na wyposażaniu świetlic środowiskowych w sprzęt do nauki języków obcych. Wyrównywanie szans dzieci, które bez naszej pomocy skazane są na wykluczenie społeczne, uważamy za wyjątkowo ważne wyzwanie. Potrzeb mamy dużo. Oprócz wymienionego programu, kontynuujemy akcję stypendialną dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych domów. Obecnie wraz z zaprzyjaźnionym Rotary Club Berlin-Luftbrücke oraz Rotary Club Milano Nord przystąpimy do kolejnego GLOBAL GRANTU, którego celem jest medyczna i psychologiczna pomoc osieroconym dzieciom uchodźców z Bliskiego Wschodu. Hojność gości i sponsorów XX Gali Choinki Rotariańskiej nie pójdzie w zapomnienie, lecz każdemu obdarowanemu ulży w niełatwym życiu.DZIĘKUJEMY BARDZO ZA OBECNOŚĆ I OTWARTE, DOBRE SERCA.

Copyright @ 2012 - 2016
Rotary Club Warszawa City
Wszelkie prawa zastrzeżone