29/03/2017 - Uroczystość wręczenia nagrody i tytułu Major Donor Level 1

Uroczystość wręczenia nagrody i tytułu Major Donor Level 1 dla naszego prezydenta klubu Wael Suleiman. Ponadto DGE Jerzy Korczynski wręczył Waelowi akt mianowania na przewodniczącego podkomitetu Major Donors w kadencji 2017-2018. Jesteśmy dumni z Ciebie, Wael!

Copyright @ 2012 - 2016
Rotary Club Warszawa City
Wszelkie prawa zastrzeżone